ET BEMANNINGSBYRÅ MED FOKUS PÅ KVALITET FOR ALLE PARTER

ARAS har et stort nettverk av fagpersonell innen mange sjangere. Vi har direkte kontakt med hver enkelt arbeider og kjenner mange av disse også personlig. Det er mange om beinet, og kun de beste kommer gjennom våre dører.

Kvalitet og kompetanse

ARAS skal levere det beste personellet - sette sammen det beste arbeidslaget for våre kunder. Det er kun de flinkeste som blir engasjert og som vi sender til våre kunder. Vi leverer og bygger opp team med fagarbeidere på ulike nivå, fra ledende ingeniører til montører og spesialarbeidere.

I tillegg kurser vi opp personell med truckførerbevis, stroppekurs, offshorekurs etc etter behov og avtale med kunden. Dette kan selvsagt også være personell som allerede sysselsettes hos kunde.

Oversikt over kostander

Du mottar uoppfordret en kopi av alle lønnsslipper. Du vil da få full oversikt over alle kostnader tilknyttet arbeideren, og dette danner grunnlaget for tillit og respekt for alle parter. Du vil da også se at vårt personell mottar lønn i henhold til gjeldende instrukser og lover. Ytterligere dokumentasjon ut over dette fremskaffes selvfølgelig ved behov.

Vi hjelper deg som kunde å forstå gjeldende regler i forbindelse med innleie av fremmedarbeidere.

Trivsel i arbeid og fritid

Det er mange som ønsker å jobbe hos oss. Dette er fordi vi respekterer våre arbeidere høyt, både som fagfolk, medarbeidere og medmennesker. Vi tilrettelegger både arbeidsdag og fritid for våre ansatte slik at oppholdet og arbeidet blir både positivt og givende for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi ser at våre arbeidere har høy trivsel, noe som kjennetegnes ved at de aller fleste ønsker å bli engasjert på nytt gjennom ARAS.

ARAS har lang erfaring

Vi har høy kompetanse og lang erfaring i å levere fagpersonell for ulike oppdrag. Vi leverer kvalifisert personell av tilnærmet alle kategorier, håndterer alt av dokumenter, sertifikater, godkjenninger, reiser og bosted.

Daglig leder Tore Aalberg er regelmessig i Romania både for oppfølging av eksisterende kontakter i tillegg til etablering av nye.

Revidert arbeidsgiver - NHO Services

ARAS er sertifisert arbeidsgiver. En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Sertifikasjonen bekrefter at ARAS etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver.

Revisjonen omfatter:

  • Ansettelseskontrakter
  • HMS-kartlegging
  • Avklart HMS-ansvar mellom bemanningsselskap og kunde
  • Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling
  • Håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag
  • Sykepenger
  • Oppfølging av langtidssykemeldte
  • Stillingsvern

Medlemsskap i NHO Service

Som et nytt ledd i utviklingen av vår bedrift, er vi fra 01.01.2014 tatt opp som medlemmer av NHO Service. Medlemskapet vil gjøre at ARAS kommer inn som en del av et større fellesskap og gis tilgang på ressurser og erfaring innen en rekke av de sentrale spørsmål rundt innleie av personell.

Dette gir oss anledning til å løfte servicenivået ytterligere ovenfor våre kunder


Ansatte

Tore Aalberg
Daglig leder

Tore er grunnlegger av ARAS og har lang erfaring fra outsourcing av arbeidskraft. Tore har et stort nettverk av kompetanse i Romania og har nær kjennskap til både muligheter og hvordan løse utfordringer ved innleid arbeidskraft. Tore er opprinnelig sveisetekniker og har Bachelor i Entreprenørskap.

sa.sara@erot
(+47) 954 39 250


Kontakt ARAS

Besøksadresse
Søndre Gate 2
8624 Mo i Rana
Postadresse
Postboks 337
8601 Mo i Rana

ARAS AS
org. nr 997 609 115
sa.sara@tsop